» Pennant TPS News Page

Welcome to the Pennant TPS New Page – a live feed from the company’s official Facebook page…

Pennant TPS
Pennant TPS added 8 new photos.Wednesday, July 11th, 2018 at 6:41pm
Adeilad ar gyfer Rheilffordd Llyn Padarn newydd ei gwbwlhau. Adeilad ffram goed wedi ei orchuddio gyda ‘Siberian Larch’.
A Siberian Larch cladded timber frame building built for Llanberis Lake Railway. Gyda / with Carwyn Edwards a Dylan Humphreys
Pennant TPS
Pennant TPS added 3 new photos.Wednesday, January 17th, 2018 at 7:00am
Golygfeydd tu fewn i estyniad yn ardal Porth Swtan a gynllunwyd ganddom flwyddyn diwethaf ac sydd newydd gael ei gwbwlhau.
Interior views of an extension near Church Bay that we designed last year and has just been completed.
Pennant TPS
Pennant TPS added 6 new photos.Friday, December 15th, 2017 at 10:51am
Balconi a grisiau coed caled a adeiladwyd ganddom mewn partneriaeth a Bodorwedd Joinery yn ystod mis Hydref.
Hardwood balcony and stairs built in partnership with Bodorwedd Joinery during October.
Pennant TPS
Pennant TPSTuesday, July 25th, 2017 at 6:09am
Cerdiau busnes gwaith Pensaernïol wedi cyrraedd heddiw.
New Architectural service business cards have arrived today. Feel free to share!
Pennant TPS
Pennant TPSMonday, May 22nd, 2017 at 2:32am
Cegin arall yn ardal Ty Croes bron iawn ai gorffen.
Another kitchen in the Ty Croes area nearly finished.
Pennant TPS
Pennant TPS added 4 new photos.Sunday, April 2nd, 2017 at 5:03am
Bathroom yn Rhosneigr wedi ei orffen wythnos yma.
Bathroom in Rhosneigr finished this week.

billingual

Pennant TPS
Yr ateb eiddo cyflawn – o’r dechrau i’r diwedd
Gallwch: 01248 450 486