» Pennant TPS News Page

Welcome to the Pennant TPS New Page – a live feed from the company’s official Facebook page…

Pennant TPS
Pennant TPSSunday, June 23rd, 2019 at 12:08am
Ffenestri a drysau newydd fynd mewn ir swyddfa newydd.
Windows and doors just gone in to our new office.
Pennant TPS
Pennant TPSSaturday, April 13th, 2019 at 7:26am
Bloc toiledau a cawodydd safle gwersylla Talymignedd, Nantlle bron ai orffen tu mewn. Adeilad a gynllunwyd ganddom ac hefyd y gwaith plymio a gosod y ‘cubicles’ a’r ‘vanity units’ wedi ei gwbwlhau ganddom. Diolch i Carwyn Edwards a Bruce Walton am eu cymorth.
Shower and toilet block at Talymignedd campsite, Nantlle almost completed internally. This building was designed by us and we carried out the plumbing, cubicle and vanity unit installation. With thanks to Carwyn Edwards and Bruce Walton for their assistance.
Pennant TPS
Pennant TPSWednesday, July 11th, 2018 at 6:41pm
Adeilad ar gyfer Rheilffordd Llyn Padarn newydd ei gwbwlhau. Adeilad ffram goed wedi ei orchuddio gyda ‘Siberian Larch’.
A Siberian Larch cladded timber frame building built for Llanberis Lake Railway. Gyda / with Carwyn Edwards a Dylan Humphreys
Pennant TPS
Pennant TPSWednesday, January 17th, 2018 at 7:00am
Golygfeydd tu fewn i estyniad yn ardal Porth Swtan a gynllunwyd ganddom flwyddyn diwethaf ac sydd newydd gael ei gwbwlhau.
Interior views of an extension near Church Bay that we designed last year and has just been completed.
Pennant TPS
Pennant TPSFriday, December 15th, 2017 at 10:51am
Balconi a grisiau coed caled a adeiladwyd ganddom mewn partneriaeth a Bodorwedd Joinery yn ystod mis Hydref.
Hardwood balcony and stairs built in partnership with Bodorwedd Joinery during October.
Pennant TPS
Pennant TPSTuesday, July 25th, 2017 at 6:09am
Cerdiau busnes gwaith Pensaernïol wedi cyrraedd heddiw.
New Architectural service business cards have arrived today. Feel free to share!

billingual

Pennant TPS
Yr ateb eiddo cyflawn – o’r dechrau i’r diwedd
Gallwch: 01248 450 486